Uvjeti korištenja

Uvjeti reklamacije

Reklamacije se uvažavaju u roku od 8 dana po prijemu robe i moguće su u slijedećim slučajevima:

1) prilikom dostave krivo isporučenih proizvoda

2) prilikom dostave proizvoda koji su oštećeni, a oštećenje nije posljedica loše manipulacije u poštanskom transportu. 

3) prilikom dostave otvorenih ili prljavih (namazanih) proizvoda 

4) uz priloženi originalni račun

5) ako su proizvodi u originalnoj ambalaži

Kupci imaju obavezu pridržavati se uputa za čuvanje otisnutih na etiketi i čuvati proizvode koje primaju kao dobar gospodar.

Povrat neispravne robe:

Ako reklamirane proizvode šaljete poštom ili kurirskom službom (s time da vrijedi pečat pošte), adresa za slanje je:

“FARMA JOLA” poljoprivredni obrt

Michael Pavlović
Franceskija 54
52475 Savudrija      
Hrvatska    

Isto tako reklamaciju možete prijaviti putem našeg e-maila na: info@omajolas.com  

Ugovor o kupoprodaji Kupac može jednostrano raskinuti u roku od 14 dana bez navođenja razloga.

Da bi Kupac mogao ostvariti pravo na jednostrani raskid ugovora o kupoprodaji, mora obavijestiti Farma Jola Poljoprivredni obrt svojoj odluci o jednostranom raskidu ugovora prije isteka roka i to nedvosmislenom izjavom poslanom poštom ili elektroničkom poštom, u kojoj će Kupac navesti svoje ime i prezime, adresu, broj telefona, telefaksa ili adresu elektroničke pošte.

Ako su rok i uvjeti u skladu s gore navedenim, reklamiranu robu šaljete na Vaš trošak, a mi snosimo trošak slanja ispravne robe prema Vama u roku od 15 dana.

Farma Jola Poljoprivredni Obrt odgovara za materijalne nedostatke prodane robe sukladno odredbama Zakona o obveznim odnosima.

Obvezujemo se da primljene podatke nećemo davati trećim osobama. Svi primljeni podaci koriste se samo za realizaciju Vaše narudžbe.