Regulacje I Warunki

Reklamacje zostaną uwzględnione w ciągu 8 dni po przyjęciu towaru i możliwe są w następnych przypadkach: 

1) w razie dostarczenia towarów niezgodnych z umową

2) w razie dostawy produktów uszkodzonych, a uszkodzenie nie jest wynikiem uszkodzenia podczas transportu

3) w przypadku otwartej i zabrudzonej przesyłki

4) z oryginalnym paragonem 

5) jeśli produkty są w oryginalnych opakowaniach

Klienci są zobowiązani przechowywać i używać oliwę zgodnie z instrukcjami podanymi na etykiecie. 

Zwrot towaru niezgodnego z umową:

W przypadku reklamacji produktu wysyłka drogą pocztową lub kurierską kierowana jest na adres:


“FARMA JOLA”

Michael Pavlović
Franceskija 54
52475 Savudrija
Hrvatska   

 

Reklamację możesz  przesłać również też na nasz e-mail: info@omajolas.com

Jeśli spełnione są warunki reklamacji, reklamowany produkt wysyłają Państwo na swój koszt, a my w ciągu 15 dni wysyłamy ponownie towar. 

Zobowiązujemy się nie udostępniać danych osobowych klientów osobom trzecim. Wszystkie otrzymane dane osobowe wykorzystujemy  tylko w celach realizacji zamówienia.